همکاری با ما

دسی کالا مفتخرست که کالای شما تولید کننده و فروشنده ی گرامی که در عرصه ی ورزش فعالیت دارید را برای فروش در سایت عرضه کند.

با تماس گرفتن با شماره ی هماهنگی زیر، میتوانید پس از بازدید متخصصان دسی کالا و اطمینان از کیفیت آن ها به خانواده ی دسی کالا بپیوندید.

 

تلفن هماهنگی جهت افزودن کالا های شما به دسی کالا:

 

0912-7046191

021-66813619