نویسنده ـ دسی‌کالا

دی 1399

معرفی اختراع – دستگاه ورزشی ویژه معلولین از ناحیه یک دست با قابلیت استفاده از قلاب ماهیگیری و عصا کوهنوردی

مخترعان:سید امیر هاشمی فر: دانشجو کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران،حسن شعبانی: دانشجو کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر تهران،سید...