پرسشنامۀ هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش‌آموزی ایران

پرسشنامۀ هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش‌آموزی ایران

10,000 تومان

دسته:

توضیحات

هوش معنوی داوطلبان

محققان درباره توانایی­های انسان در طی دهه اخیر به این نتیجه رسیدند که علاوه بر دو هوش کلی آی­کیو و هوش هیجانی (ای کیو) جنبه دیگری از هوش هم وجود دارد که کاملاً منحصربه­فرد و انسانی می­باشد. درواقع گفته می­شود که آی­کیو و ای کیو پاسخ­گوی همه چیز نبوده و واقعاً مؤثر نیستند، بلکه انسان به عامل سومی هم نیاز دارد که هوش معنوی یا به‌اختصار اس­کیو   (SQ)نامیده می­شود.

کینگ (2008) هوش معنوی را شامل توانایی­های زیر می­داند: تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و توسعه حالت هوشیاری. باهدف روان­سنجی پرسشنامه هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش­آموزی اشراقی، قاسمی و رضایی صوفی (1394) پژوهشی را انجام دادند. جامعه آماری شامل تمامی مسئولین انجمن­های ورزشی آموزش ‌و پرورش کل کشور و برابر 806 نفر و تعداد نمونه نیز 260 نفر بود. این محققین برای دستیابی به اهداف پژوهش با اقتباس پرسش­نامه هوش معنوی هیلدبرانت (2011)، یک پرسشنامه 26 سؤالی برای هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش­آموزی (در چهار بعد تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی) طراحی کردند. پرسش­نامه از نوع پاسخ بسته و مقیاس اندازه­گیری سؤالات، لیکرت بود.

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: