دستگاه Test Vogel ديجيتالي

ووگل تست  1

دستگاه Test Vogel ديجيتالي

6,000,000 تومان

برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید
  • توضیحات

توضیحات

 

آزمون ووگل تست يك آزمون استاندارد براي غربالگري سريع خواص احتمالي ضد اضطراب داروها است. در اين روش ، اعمال شوك الكتريكي به هنگام آشاميدن آب ، منجر به كاهش قابل توجه مصرف آب در حيوان ميشود. پس از شرطي سازي اين رفتار ، با تجويز دوز مشخصي از دارو ، به مطالعه ميزان خاصيت ضد افسردگي داروي مورد بررسي ، ميپردازيم. با قابليت تعريف پروتكل آزمون بصورت زير:

Number of Lick Before Shock (1~50) *

Shock Time (0.1 ~ 5.0 Sec) *

Shock Current (0.1 ~ 5.0 mA) *

Recording Interval (1~60 min) *

Experiment Duration (60 ~ 900 min) *

Start Mode (Start With Run Key / Start With Firsy Shock / Start With First Lick)

و با قابليت نمايش گزارش آزمون به تفكيك تعداد ليس زدن آبخوري به منظور آب خوردن و تعداد شوك دريافتي در هر بازه زماني تعريف شده تحت جدول گزارش

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: